Dementi från MSB

Den tidigare informationen kring att MSB tagit beslut om förbud mot föreningars försäljning av ammunition till medlemmar var tydligen helt felaktig. Denna information har dementerats av MSB som också skriver enligt nedan: "Hej, Detta är en missuppfattning som blivit ett rykte och det har fått stor spridning men det stämmer inte. MSB har inte genomfört … Fortsätt läsa Dementi från MSB

Annonser

Provisionslön på Försäkringskassan?

I dagarna har det framkommit att provisonsbaserade löner tillämpas på försäkringskassan. En anställd för lön efter andel avslag i de ärenden som denne hanterar. För låg avslagsnivå ger lägre lön. Det hävdas att orsaken till detta beteende är att regeringen har satt upp specifika mål för hur hög sjukfrånvaron får vara. Återigen en offentlig verksamhet som … Fortsätt läsa Provisionslön på Försäkringskassan?

Målstyrning – Ett begrepp med oförtjänt dåligt rykte inom skolan!

Styrning av verksamheter är ett område där det finns många modeller men det blir allt tydligare att effektiva organisationer kännetecknas av ett djupt engagemang hos organisationens medlemmar och att verksamhetens olika delar ges förutsättningar att bedriva förbättringsarbete utifrån "rätt" förutsättningar. I dessa framgångsrika organisationer förekommer inte detaljstyrning på minsta lilla detalj. Övergripande mål pekar ut … Fortsätt läsa Målstyrning – Ett begrepp med oförtjänt dåligt rykte inom skolan!

Nuvarande resultatstyrning leder skolan på villovägar.

Resultaten i skolan går åt fel håll. Trots massor av åtgärder syns inga signifikanta trendbrott. NPM (New Public Management) ställs ofta ut som syndabock till denna utveckling. Alla problem kan dock inte skyllas på denna modell enkom. Felaktig tillämpning av resultatstyrning med dåligt utförd eller utebliven nedbrytning bidrar till fokus på fel saker i styrningen. … Fortsätt läsa Nuvarande resultatstyrning leder skolan på villovägar.

Stopp för prov och läxor i skolan!

Mitt i all information kring problem i dagens skola kommer denna nyhet - Högstadieskola i Boden sätter stopp för läxor och prov  - Skälet till åtgärden anges stress bland elever. Försöket ska pågå under april månad 2018. Som bakgrund till försöket anges "Det finns en hel del forskning som säger att bedöma eleverna formativt är betydligt … Fortsätt läsa Stopp för prov och läxor i skolan!

Gymnasieplats för asylsökande 18 åringar!

  Skövde kommun har tagit beslut i Barn- och utbildningsnämnden om att asylsökande som har fyllt 18 år skall få börja gymnasieutbildning i kommunen.  Detta trots att kommunen inte har skyldighet till detta och inte heller får någon ersättning för detta. Jag förstår inte helt hur de tänker  i denna situation. Varför skall kommunen ta … Fortsätt läsa Gymnasieplats för asylsökande 18 åringar!

Skolan – En dynamisk process med stor variation

Skolan av idag mår inte bra, främst kopplat till ett felaktigt synsätt i dess styrning. Det är dags att inse att skolan behöver ändra sitt synsätt i en dramatisk omfattning för att undvika totalt haveri. Vi kan inte fortsätta att låtsas att skolan kan styras som en byråkratisk process. Alla verksamheter kan beskrivas som en … Fortsätt läsa Skolan – En dynamisk process med stor variation

Är offentligt driven skola en realistisk lösning?

Den svenska skolan har drivits i offentlig regi under ganska många år med staten som huvudman fram till 1991 med kommunen som huvudman efter kommunaliseringen samma år. Året efter genomfördes reformen som tillät andra än kommuner att driva skolor och samtidigt infördes det fria skolvalet. Marknadsutsättningen av skolan var fullbordat i regelverket. Det som verkar … Fortsätt läsa Är offentligt driven skola en realistisk lösning?

Skolplikten skapar kvalitetsbristkostnader i skolan

Resultaten i svensk skola blir allt sämre och sämre. Inget görs åt detta monumentala misslyckande. Varför tillåts detta förfall att få fortsätta? Skolans marknadsutsättning med fria skolval och friskolor skulle skapa konkurrens och därmed en bättre skola. Därav syns inget i statistiken. Tvärtom - förfallet tilltar. Kostnaderna skenar. Vi behöver börja tänka i termer av … Fortsätt läsa Skolplikten skapar kvalitetsbristkostnader i skolan

Behörighetsgivande betygsnivå behöver skärpas

För att söka vidare till nästa nivå i skolsystemet krävs idag speciell behörighet i vissa ämnen vilka varierar mellan olika program. I dagens system är betyget E behörighetsgivande. I ett tidigare betygssystem som tillämpades i svensk skola. Det relativa betygssystemet med sifferbetyg 1 - 5, där krävdes betyg 3 för att uppnå motsvarande behörighet. Att … Fortsätt läsa Behörighetsgivande betygsnivå behöver skärpas

Ledarskapet – en nyckelfråga för skolan

Skolan blir alltmer utsatt och hårt ansträngd. Kraven på effektivisering skallar från alla håll, främst från arbetsgivarhåll (läs SKL). I sådana tider behövs starka ledare som kan samla resurserna och se till att fokusera på de viktiga frågorna. Ansvaret för arbetsmiljön på en skola ligger hos ledningen på den lokala enheten, rektorn. Denne har att … Fortsätt läsa Ledarskapet – en nyckelfråga för skolan

Nytt läraravtal 2018 – Spiken i kistan!

Skolan är i akut behov av stort antal lärare för att klara sitt uppdrag. Siffror som nämns i diskussionen är att 77000 lärare behöver anställas den närmaste femårsperioden. Nu är det snart dags att skriva nytt kollektivavtal för våra viktiga lärare och då finns chansen att rätta till åtminstone något av gamla felgreppen kan man … Fortsätt läsa Nytt läraravtal 2018 – Spiken i kistan!