Är offentligt driven skola en realistisk lösning?

Den svenska skolan har drivits i offentlig regi under ganska många år med staten som huvudman fram till 1991 med kommunen som huvudman efter kommunaliseringen samma år. Året efter genomfördes reformen som tillät andra än kommuner att driva skolor och samtidigt infördes det fria skolvalet. Marknadsutsättningen av skolan var fullbordat i regelverket. Det som verkar … Fortsätt läsa Är offentligt driven skola en realistisk lösning?

Annonser

Skolplikten skapar kvalitetsbristkostnader i skolan

Resultaten i svensk skola blir allt sämre och sämre. Inget görs åt detta monumentala misslyckande. Varför tillåts detta förfall att få fortsätta? Skolans marknadsutsättning med fria skolval och friskolor skulle skapa konkurrens och därmed en bättre skola. Därav syns inget i statistiken. Tvärtom - förfallet tilltar. Kostnaderna skenar. Vi behöver börja tänka i termer av … Fortsätt läsa Skolplikten skapar kvalitetsbristkostnader i skolan

Behörighetsgivande betygsnivå behöver skärpas

För att söka vidare till nästa nivå i skolsystemet krävs idag speciell behörighet i vissa ämnen vilka varierar mellan olika program. I dagens system är betyget E behörighetsgivande. I ett tidigare betygssystem som tillämpades i svensk skola. Det relativa betygssystemet med sifferbetyg 1 - 5, där krävdes betyg 3 för att uppnå motsvarande behörighet. Att … Fortsätt läsa Behörighetsgivande betygsnivå behöver skärpas

Ledarskapet – en nyckelfråga för skolan

Skolan blir alltmer utsatt och hårt ansträngd. Kraven på effektivisering skallar från alla håll, främst från arbetsgivarhåll (läs SKL). I sådana tider behövs starka ledare som kan samla resurserna och se till att fokusera på de viktiga frågorna. Ansvaret för arbetsmiljön på en skola ligger hos ledningen på den lokala enheten, rektorn. Denne har att … Fortsätt läsa Ledarskapet – en nyckelfråga för skolan

Nytt läraravtal 2018 – Spiken i kistan!

Skolan är i akut behov av stort antal lärare för att klara sitt uppdrag. Siffror som nämns i diskussionen är att 77000 lärare behöver anställas den närmaste femårsperioden. Nu är det snart dags att skriva nytt kollektivavtal för våra viktiga lärare och då finns chansen att rätta till åtminstone något av gamla felgreppen kan man … Fortsätt läsa Nytt läraravtal 2018 – Spiken i kistan!

Slopa kunskapskraven i grundskolans läroplan

Dagens läroplan gör det svårt för läraren att sätta rättvisa betyg främst beroende på läroplanens svårtolkade betygskrav där de faktiska kunskaperna är nedtonade för de högre betygen. Istället handlar det om argumentation och resonemang som är de huvudsakliga kraven.  Därför kan man med fördel slopa dessa tveksamt formulera kunskapskrav i läroplanen. Dagens läroplan för grundskolan … Fortsätt läsa Slopa kunskapskraven i grundskolans läroplan

Skolans ekonomi och krav på effektivisering!

All verksamhet oavsett om den sker i privat eller offentlig regi har krav på sig att bedrivas effektivt och med så låg resursförbrukning som möjligt. Denna resursförbrukning skall helst minska över tid och därmed skapa lägre kostnader och detta skall ske med samma eller bättre resultat i processen. I de flesta verksamheter går det att … Fortsätt läsa Skolans ekonomi och krav på effektivisering!

Har skolan gått sönder?

Skolans värld drabbas antagligen snart av en implosion! Kaoset är större än nånsin och inte ens Skolverket eller övriga styrande aktörer verkar ha någon tilltro till de larmsignaler som sänds från lärare om hur allvarligt läget är! Alla verksamheter genomgår förändringar i större eller mindre utsträckning över tid. svenska skola är inget undantag i detta … Fortsätt läsa Har skolan gått sönder?

Singulära åtgärder löser inte systemproblemet i skolan!

  Vi kan konstatera att skolans utveckling under ett stort antal år har gått åt fel håll. Vi ser flera effekter av denna utveckling. Sjunkande kunskapsnivåer hos eleverna, stökigare arbetsmiljö för lärare och elever, ökande grad av stress bland lärare med sjukskrivningar som följd, stigande betyg trots kunskapstappet. Ja, listan kan göras mycket längre. Det … Fortsätt läsa Singulära åtgärder löser inte systemproblemet i skolan!

Kunskapshaveri?

Alarmistiska rapporter från många håll om att ungdomsskolan urholkas. Eleverna kan allt mindre trots allt högre betyg. Är vi på väg mot ett kunskapshaveri i det stolta kunskapslandet Sverige? Inom de naturvetenskapliga ämnena har det påtalats under lång tid att kunskaperna efter genomförd gymnasieutbildning urholkats allt mer. PISA-undersökningar pekar tydligt ut att vi tappar i … Fortsätt läsa Kunskapshaveri?

Att rädda friska äpplen

Patrik Engellaus tankar beskrivna i artikeln nedan är mycket tänkvärda.
De funderingar som skapas hos mig när jag läser denna blogpost är att skolan verkar ha kört vilse någonstans på vägen. Det kanske var för ca 50 år sedan (alltså strax efter att jag lämnade gymnaiseskolan!).
Skolans fokus i nuläget verkar vara mer och mer på process och socialiseringsprocesser, nya pedagogiska metoder baserat på pågående forskning inom pedagodik och didaktik och digtala hjälpmedel.
Väldigt sällan pratas det om den faktiska kunskapen som skolan de facto har ett uppdrag att förmedla till eleverna och att skapa lärmiljöer med så hög utväxling i lärandet som möjligt.
Ibland blir jag frustrerad i stora mått när jag noterar att matematikundervisningen har tendenser på att göra ämnet matematik till ett filosofiskt ämne där man kan resonera sig fram till valfritt svar. Allt beroende på vad man känner för just då!
alla vet att övning ger färdighet! Ungdomar som håller på med idrott tränar i stora doser för att kunna prestera bra på de fåtaliga tävlingar som de deltar i. detta är naturligt i den verksamheten. Inom skolans värld verkar inte denna tes gälla. Övning och träning är tabubelagda. Läxor ska inte förekomma eftersom det inkräktar på fritiden. Dessa synpunkter ofta ivrigt påhejade av föräldrar till skolans elever!
Iatället är det fokus på digitalisering av skolan (alla ska få sin bärbara dator elelr Ipad). Skolvalet ska vara fritt! Det skall vara möjligt att välja den skola som ger bäst förutsättningar till höga betyg.
Här finns det ingen fokus på lärandet som trots allt är skolans kärna.
Att förmedla, sprida och utveckla kunskap så att de elever som kommer ur skolan är försedda med en relevant uppsättning kunskaper och verktyg inför det kommande livet!

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Det här är ett antagligen meningslöst filosoferande kring det utbildningssystem vi har i Sverige idag. Det är min fasta uppfattning att systemet var i världsklass för femtio år sedan. Det är också min rätt övertygade föreställning att det nu för tiden är otillräckligt, kanske rentav undermåligt.

Naturligtvis är jag varken den förste eller ende som när sådana förmodanden. Nästan alla, eller i varje fall många, verkar tro att det ligger till på det viset. Men det är när vi kommer till nästa steg som man kan ha anledning att undra.

View original post 644 fler ord